Deborah Brown

Deborah  Brown, Snow White , 2016

Snow White , 2016
oil on canvas
60 x 40 inches